Vinterroningsreglement

Vinterroningsreglement for Nykøbing Sj. Roklub  

 1. Vinterroning kan finde sted fra standerstrygning til standerhejsning og efter aftale med bestyrelsen.  
 2. Vinterroning må kun finde sted i tidsrummet fra 1/2 time efter solopgang til 1/2 time før solnedgang.
 3. Roning må kun finde sted under gunstige vejrforhold.
 4. Vinterroning må kun finde sted i daglig ro farvand.
 5. Vinterroning kan kun finde sted i de af bestyrelsen og materialeforvalteren udpeget både.  
 6. For kajakker: I perioden fra standerstrygning til standerhejsning skal man være iført tørdragt, semi tørdragt eller våddragt. Roere skal være iført hue. Roning må ikke finde sted længere end 50 m fra land eller så tæt på land, som bundforholdene tillader. Der skal minimum være 2 roere ved vinterroning.
 7. For inriggere: Roning må ikke finde sted længere end 150 m fra land eller så tæt på land, som bundforholdene tillader.
 8. Al roning i is er forbudt.
 9. Tilladelse til vinterroning kan kun gives til frigivne og rutinerede roere. Rutinerede ungdomsmedlemmer skal være fyldt 15 år ved vintersæsonens start, og skal ledsages af en frigiven voksenroer. Ligeledes skal roere, der ønsker at deltage i vinterroning, registreres og godkendes af bestyrelsen. Tilladelse gives for en sæson af gangen.
 10. Inden vinterroning skal der ved afgang fra roklubben ringes til enten Ro chefen eller 1 fra bestyrelsen, og ved ankomst til roklubben igen skal der straks ringes til samme person, eller der kan sendes sms til hele bestyrelsen ved afgang og hjemkomst til roklubben.
 11. Al vinterroning skal skrives ind i klubbens ro protokol.
 12. Det er ikke tilladt at medbringe roere, som ikke selv er i besiddelse af tilladelse til vinterroning.
 13. Al vinterroning sker udelukkende på roerens eget ansvar.
 14. Ved vinterroning skal roere være iført en CE godkendt redningsvest. Kajakroere kan dog være iført en CE godkendt svømmevest.
 15. Der skal medbringes mobiltelefon i båden.
 16. Skift i båden må kun ske under gunstige forhold helt under land.
 17. Bestyrelsen kan tilbagekalde vinterroningstilladelsen, hvis vinterroningsreglementet ikke overholdes.

Bestyrelsen      

December 2013