GALA

GALAJSLAVELAUGET, som i daglig tale kaldes GALA, og tillige betragtes som NYKØBING SJÆLLAND ROKLUBS VENNER, blev 17. november 1962 stiftet af lokale roere i Nykøbing Sj.

FORMÅL: At fremme Rosporten og interessen for Nykøbing Sj. Roklub og støtte denne, hvor det er muligt fx økonomisk og kammeratligt.
Pr. 1. januar 2018 udgjorde medlemslisten 50 personer.
Mange forhenværende roere, blandt andet pga. arbejde m.v., er for længst fraflyttet Nykøbing Sj. medens nuværende roere er særdeles aktive i dagligt ro farvand. Ved indbetaling af medlemmernes kontingent, som fx i året 2014, udgør 130 kr. er Støtteforeningen GALA undertiden i stand til at tilgodese Roklubben, hvilket fandt sted ved Roklubbens 100-års jubilæum i 2004 med 50.000 kr. til indkøb af båd og andet materiel. Ved Roklubbens 110-års fødselsdag d. 30.sept. 2014 doneredes 5.000 kr. til indkøb af årer til Roklubben. Endvidere blev det ved ekstraordinær laugssamling af 30. maj 2010 besluttet, at ethvert Ga-la medlem indbetaler 10 kr. pr. roet 10.000 km. roet på VANDET af Nykøbing Sj. Roklub pr. ro sæson, dog med en maksimum grænse på 50.000 km. ligeledes pr. sæson.
 
Laugssamling (generalforsamling) finder sted 1 gang årligt ultimo marts/primo april, og Laugets virksomhed ledes af et råd - "Laugsrådet" der består af 1 formand, 1 kasserer, og 3 laugsmedlemmer. Endvidere vælges 2 suppleanter og 2 revisorer.
Bestyrelsen for Nykøbing Sj. Roklub kan ikke indvælges i Laugsrådet.
 
Evt. yderligere interesse fx medlemsskab m.m. ang. Støtteforeningen GALA er du/I velkommen til at rette henvendelse til kasserer
Jytte Johansen, tlf. 40 22 17 92, e-mail adresse: jytte.johansen@privat.dk


Laugsamling (generalforsamling):
Støtteforeningen GALA afholder for foreningens medlemmer GENERALFORSAMLING (Laugssamling) og indkaldelse tilstilles ethvert GALA-medlem med nøjagtige oplysninger (herunder DAGSORDEN) om sted og dato/tidspunkt.

Venlig hilsen, Birte Friis Skytte, formand

GALA's privatlivspolitik