Materiel

Materiel    Materiellet skal altid behandles, så det ikke lider overlast.   

Ved kæntring skal man:

  • Kravle op i båden igen.
  • Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal man blive ved båden iført redningsvesten og forsøge at svømme båden til land.

  Intet outrigger materiel (gig undtaget) må benyttes før 15. maj. 

Kaproningschef kan foranledige, at både tages ud af almindelig brug for at friholde dem til træning/kaproning.

Navne på disse både samt hvem, der benytter dem og hvornår, skal offentliggøres i bådhallen.