Rettigheder

Rettigheder.    

Et medlems rettigheder bliver tildelt af bestyrelsen og kan aflæses på opslagstavlen i bådhallen.

   

Bestyrelsen kan med øjeblikkelig virkning fratage en roer vedkommendes rettigheder. Dette kan behandles på førstkommende bestyrelsesmøde, hvortil roeren kan gøre skriftlig indsigelse.

   

Korttursstyrmandsret: Giver ret til selv at vurdere vejret før ro tur og sammensætte hold efter dette. Styrmandsret kan først opnås i det år man fylder 14 år. For ungdomsroer kun i forbindelse med træningsaftener, hvor der er en træner til stede.

   

Scullerret: Giver ret til at benytte outrigget materiel hvis man har korttursstyrmandsret.

   

Kajakret: Giver ret til at benytte kajakker hvis man har korttursstyrmandsret.

   

Langtursstyrmandsret: Giver ret til at føre båd uden for dagligt rofarvand. (se i øvrigt Tillæg til langtursreglement)

   

Ro instruktør/klubtræner: Giver ret til at lære andre at ro.

   

Svømmeprøve: Enhver skal før første ro tur hvert år aflægge svømmeprøve 300 m uden hvil og kunne træde vande.