Roning i daglig rofarvand

Roning i dagligt ro farvand.

 • Roning skal ske under hensyntagen til vejr forholdene.Det er styrmanden, der har ansvaret for sikkerheden i båden og ansvar for at vurdere vejret, så det er forsvarligt at gå på vandet, samt at sikkerhedsudstyret er på plads, og alle er instrueret i brugen.
 • Medlemmer må kun benytte de både, deres rettigheder tillader.
 • Enhver rotur skal inden afgang indføres i roprotokollen med angivelse af afgangstidspunkt, forventet hjemkomst tidspunkt, bestemmelsessted, bådens navn samt deltagernes navne og numre. Ved hjemkomst noteres ankomsttidspunktet og antal km.
 • Ingen båd må anvendes uden fuldtalligt mandskab inkl. en styrmand, der har ansvar for turen. Gig båden undtaget.
 • Ind- og udbæring/kørsel af materiellet skal ske med forsigtighed- ved inriggere skal der to til at køre bådene i vandet.
 • Ved roning efter mørkets frembrud, skal der medbringes lygte.
 • Badning og fiskeri fra bådene er forbudt.
 • Bådholdet må ikke være påvirket af spiritus, stoffer eller medicin.
 • Efter endt tur skal bådene rengøres.
 • Det materiel, der hører til en båd, må ikke flyttes/benyttes i en anden båd.
 • Hvis der laves eller opdages skader på en båd, og man ikke selv kan rette dem, skal styrmanden udfylde en skadeanmeldelse, som findes i journalen, der ligger under pulten, og der skal sættes et skilt på båden med teksten: “Må ikke benyttes”.
 • Redningsveste skal altid medbringes i inriggerbåde.
 • Fra Standerhejsning til15. maj og fra 1. oktober til Standerstrygning skal der bæres oppustlige redningsveste.
 • I kajakker skal der altid bæres svømmeveste.
 • Det er bestyrelsens ansvar (rederansvar), at materiellet og sikkerhedsudstyret forefindes og er i forsvarlig stand.
 • I inriggere skal der altid forefindes: Øsekar, bådshage og fangeliner af en passende længde for og agter. 

Bestyrelsen.                                                                                   

Januar 2013