Nyt medlem

Nyt medlem.

Er du vores nye medlem ?
 
Roklubben har mange tilbud til nye medlemmer.
 
Du kan lære at ro i både inrigger, outrigger og kajakker.
 
Klubben har et  motionsrum med roergometre, som kan benyttes efter en kort oplæring.
 
Vi har bl.a 8 GP i vintersæsongen, som er en aktivitet i roergometer. 8 GP (granprix) er et målrettet tilbud til
motionsroere som kaproning i roergometer på motionsplan.
Alle kan være med, fordi det eneste, man har brug for er et ergometer og 8 roere.
 
For at kunne blive roer i Nykøbing- Sj.-roklub skal du kunne svømme 300 meter, og det skal gentages hvert år.
 
Har du været medlem i en anden ro- eller kajakklub, kan du få dine rorettigheder overført.
Klubben kan dog forlange en skriftlig dokumentation fra din gamle klub.
 

Er du under 18 år.
 
Er du ungdomsroer, dvs. mellem 10 og 18 år, kan du kontakte ungdomstræneren i roklubben.
Du kan blive medlem hele året.
 
Træning og klubaften er tirsdag kl. 18:30 til 21:00
 

Er du over 25 år er du senior.
 
Roning er for alle – roning er både inde og udendørs sport.
 
Der er vagt tirsdag  kl. 18:30 i rosæsonen, se vagtplanen i bådhallen.
Kom senest 18.15 
Klubaften: tirsdag aften efter roning, der hygger vi os.
 

Når du skal lære at ro.
 
Hvis du aldrig har roet før, skal du gennemgå instruktion og frigivelse som roer, før du kan benytte klubbens både og andre faciliteter.
Dette vil foregå på en roskole hvor vi samler nogle stykker til fælles undervisning, se opslag.
 
Som frigivet roer kan du deltage i fælles roning.
Når du er blevet styrmand, kan du selv sætte dit bådhold, og tage en båd og ro i dagligt rofarvand.
 

Tirsdag kl. 18:30 er der fælles roning.
 
Så længe du er under instruktion, er du kanin.
Først når du er blevet døbt af Kong Neptun, er du en rigtig roer.
Men kan godt deltage i fælles roning.
 

Er du 60+
 
Er du altid velkommen torsdag kl. 08:30 (kom senest kl. 08:20)
 
Roning er for alle- roning er både inde og udendørs sport
 

 

Sikkerhed til søs
 
Vi har altid redningsveste med i bådene, når vi er ude at ro.
Du bliver instrueret i brugen af redningsvesten, inden du kommer på vandet første gang.
 

Kontingent
 
Kontingent satserne for 2024.

 

Kontingenttype Kontingentsats Betaling pr. år.
Ungdom (10-18 år) Kr. 550,- 2
Senior (fra 26 år) Kr. 700,- 2
     
     
     
Passiv medlem  Kr. 200,- 1
     
 Roere med speciel kontingent har kun adgang til roning i enten sommer eller vintersæsongen.
Vi har speciel kontingent for roere som medlem at en anden roklub/kajakklub hvis der er behov så spørg.
Kontingentet betales forud i januar og juli måned.