December 2017

Nykøbing Sj. Roklub

Bestyrelsesmøde den 4. december 2017 kl. 19.00

 

Til stede: Nellie Jensen, Merete Jensen, Allan Wiingaard, Arne Østergaard, Anna Damsø, Holger Wittrock, Yvonne Mangurten

Afbud: Bodil Iversen

 

Dagsorden

 

  1. Næste møde:

Mandag den 8. januar 2018. Mandag d. 5. februar. 2018.

 

  1. DFfR:

Næstformanden i DFfR’s hovedbestyrelse Birgit B. Jensen har trukket sig med øjeblikkelig virkning.

Kursusdatoer for bl.a. langtursstyrmandskursus 17.-18 marts i Kbh. og klubtrænerkursus modul A og B 3.-4. Februar og 3.- 4. marts i Fredensborg.

Interesserede efterlyses.

 

  1. DGI:

Ingen post

 

  1. Odsherred kommune

Der er oprettet en ny bookingportal, som alle foreninger fremover skal bruge, hvis man ønsker at låne lokaler, haller og svømmehaller. Der vil blive udsendt tilbud om kursus i at bruge portalen.

 

 

  1. Centralt Foreningsregister

Den årlige medlemsregistrering til Centralt Foreningsregister skal være senest den 31. januar 2018.

 Anne indsender det.

 

  1. Ronetværk Vestsjælland

Referat fra møde i Lindenborg roklub den 8. november. Merete og Yvonne deltog. Lindenborg roklub inviterer os på en madpakketur i maj måned. Besked kommer på Facebookside/gruppe, der hedder ”Ronetværk Vestsjælland”.  Vi afholder netværksmøde til næste år her.

 

 

  1. Bordet rundt:

 Herunder roklubbens hjemmeside og kajakuddannelse(Yvonnes mail fra 8. 11.).  Nellie fortalte om aktivitetsudvalgets mange planlagte tiltag. Vedrørende Yvonnes udsendte ønskeseddel til hjemmesiden, siger Holger at hjemmesiden er færdig. Der er sat hold til vedligeholdelse af både. Opslag kommer op. Yvonne havde udover forslag som var udsendt vedr. hjemmeside også forslag til ændring af opbygning af dagsorden. Arne laver tekst til skilt om hjertestarters placering på havnen.  Allan har anmeldt rotter på havnen. Allan undersøger om pris m.v. på kajakergometer.

Merete: Vi har sagt nej til DFfR’s ungdomslandslejr her i 2018 i uge 30. Vi vil høre om de annoncører vi har haft i klubbladet, vil have annoncer på hjemmesiden.  

 

  1. Kassereren:

Økonomien er fin.

 

  1. Evt.