Oktober 2017

Nykøbing Sj. Roklub

Bestyrelsesmøde den 2. Oktober 2017 kl. 19.00

 

Til stede: Allan Wiingaard, Arne Østergård,  Bodil Iversen,  Holger Wittrock, Merete Jensen, Nellie Skovgaard Jensen, Yvonne Mangurten

 

Afbud: Anne Damsø

 

Dagsorden og referat:

 

  1. Næste møder:

Mandag den 6. november og mandag den 4. December

 

  1. DFfR:

Rospinningskursus er udgået. Det hedder nu i stedet ergometertræner.

Ingen har meldt sig, så vi forsætter som hidtil, onsdage kl. 9.00 med Holger som instruktør.

 

3.: DGI:

Ingen post

 

  1. Ronetværk Sjælland:

Dato ændret. Bliver 8. November kl. 19.00 i Lindenborg Roklub. Merete og Yvonne deltager.

 

  1. Bordet rundt – herunder standerstrygning:

Merete og Holger var i København med 6 ungdomsroere og Preben, til ”Nordea Challenge”. Vores unge klarede sig rigtigt flot – og kom hjem med medaljer., en 1., 3. plads, og som klub nr. 3 af 8.

Standerstrygning: aktivitetsudvalget sætter seddel op om tilmeldelse til middag ret snart. Merete sætter lige en reminder op inden.

Grillaften i morgen – Anne skal sende mail ud om, at det er kl. 19.00.

Allan sørger for der bliver hentet bøjer ind i den kommende uge, og følgebåden bliver derefter taget op.

En debat om ændring på tirsdagsaftenerne, så der kommer flere voksne. Ingen  umiddelbar løsning på dette. Ideer blev luftede og vi tænker videre. Tager det på næste møde.

Ingen madaften i november, men julemiddag den 5. december.

 

  1. Kassereren:

Intet . Anne ikke til stede, men har meddelt at regnskabet ser fint ud.

 

  1. Evt.

Der kommer bådreparationsliste efter standerstrygningen.