Marts 2017

Bestyrelsesmøde den 6. marts 2017

Til stede:

 

 

Afbud:

 

Dagsorden:

 

1.      Næste møde

 

2.       DFfR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DGI

 

 

     

4. Odsherred kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       5.  Bordet rundt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.      Nyt fra kassereren

 

 

7.      Evt.

Nellie Jensen, Arne Østergaard, Anne Damsø, Merete Jensen, Yvonne Mangurten

 

 

 

 

Holger Wittrock, Birthe Lundby, Bodil Iversen, Allan Wiingaard

 

 

 

Mandag den 3. april - og næste mandag den 1. maj

 

Indbydelse til Hovedgeneralforsamling lørdag den 18. marts i Middelfart.

Der er indkommet fire forslag til ændring af DFfRs vedtægter. Hovedsagelig indenfor kaproningsreglementet.

Merete gennemgik de vigtigste forslag til ændring af vedtægter. Marete , Anne og Holger deltager.

 

Tilbagemelding fra DFfR vedrørende udsættelse af Rospinning. Der kommer Rospinningskursus igen i november måned.

Vi holder øje med – og satser på at have deltagere med på kursus i november.

 

Bekræftelse på at roklubben er tilmeldt Sommer-ro-skole den 5-7 juli, og også bekræftelse på lån af traileren med Edonbåde. Skal hentes i Sorø.

 

 

 

 

 

Ingen post

 

 

 

 

Invitation til møde i Folkeoplysningssamråde tmandag den 13. marts kl. 19.00-21.30. Tilmelding senest den 7. marts. Merete og en mere (?) deltager.

 

Mail angående anlægsønsker på fritidsområdet.Der kan søges til miljørigtige forbedringer i klubhuse og andre foreningsfaciliteter. Ansøgningsfrist senest den 1. august 2017. Vi undersøger om, der er noget at søge for os.

 

Invitation til ” Vild med vand indformationsmøde på Nykøbing Havn  tirsdag den 21 marts kl. 16.00-18.00. Holger deltager.

Havnens dag den 10. juni: vi finder ud af, hvordan vi kan deltage.

 

 

Herunder Standerhejsning og mail angående rengøring af klubben.

Ved standerhejsning står aktivitetsudvalget for div. vedr. kaffe og kager om eftermiddagen og spisning m.v..

Forslag foreligger til rengøringsmanual/procedure/opgaver for rengøring.

Opslås og merete sørger for meddelelse i bladet. Datoe for reng. Skal påføres listen, således at rengøring for holdene ikke ligger umidlbart efter hinanden.

Henv. Fra Skolen på Molen om samarbejde. Vi arbejder videre med anmodningen og merete taler med Bodil, som er ansat på skolen, om det.

Bådtraileren har fået lavet en del vedligeholdelse og reparationer, så den nu er helt ok.

Fny flagstang bestilt og betalt.

Kajakøvelser i svømmehal påvej og dato bliver snart offentliggjort.

Anne fortæller i bladet, hvordan man kommer ind på ny hjemmeside.

 

 

 

Regnskab revideret og klar til generalforsamling. Anne gennemgår flere ting som er atypiske for dette års regnskab p.gr. Lynnedslaget tidligere.

 

Var vi vist igennem under vejs:-)

 

Ref. Yvonne