Juni 2017

Til stede:

 

 

Afbud:

 

1.      Næste møde

 

2.      DFfR

 

 

 

      3.  DGI

 

      4.  Odsherred kommune

 

 

 

 5.   Rainer Modest

 

 

 

6.      Status på rosæsonen og

Sommer-ro-skole

 

 

7.      Bordet rundt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.      Kassereren

 

 

9.       Evt.

Merete Jensen, Nellie Jensen, Bodil Iversen, Holger Wittrock, Anne Damgaard, Arne Østergaard, Yvonne Mangurten

 

Allan Wiingaard, Finn Christansen

 

Mandag den 3. juli, 7. august.

 

Søfartsstyrelsen har bedt DFfR om at tegne et danmarkskort over , hvor der opleves problemer med vandscootere og jetski. Så tilbagemelding skal gives, hvis det opleves. Vi er opmærksomme.

 

Ingen post

 

Reminder om Folkeoplysningssamrådets Fritidspris er 27. august.

Tilbagemelding på energitjek af klubhuset, som SEAS- NVE har foretaget.

Holger refererede. Vi fik ros. På sigt udskiftning af 2 køleskabe.

 

Vil høre om vi ikke kunne tænke os at have et link fra vores nye hjemmeside til Modest Sport. Det er dem vi køber div. udstyr hos. Så ok..

 

 

Der er tilmeldt 3 unge mennesker lige nu. Vi forsætter med at annoncere.

Der mangler brovagt til tirsdagsaftener – OG der mangler også opbakning om både almindelige medlemsaftener og på grillaftener.

 

Odden sætter sejl den 8.-9. juli, hvor Roklubben deltager. Holger er vores kontakt. Vi sætter opslag op om hvem, der kan deltage/hjælpe.

Hellerup Roklub kommer ”forbi” i løbet af juli måned og skal overnatte og have lov at lægge både her. Vi får besked, når tiden nærmer sig.

Vi skal have et lovpligtigt eftersyn af vores porte. Arne tager sig af det.

Dato for standerstrygning i år: 4. nov. Kanindåb: Forslag om hvert andet år. Det beslutter vi, så ingen i år. Flagstangen skal lægges ned, fordi vimplen sidder fast. Holger og Arne. Opslag om ”Lokaltelefonen” - ikke stigning, selvom nye eu-regler.

Ovn Hus markedet den 21.-23. juli hvor vi også deltager.  Anne har svaret dem, at vi også gerne vil hjælpe på samme  betingelser som sidste år. Veste til hjælpere, både dér og evt. andre steder, hvor vi er hjælpere. Anne har snakket med en fra Stark om det. Holger og Merete laver en aftale med Stark.

Alle både, der ligger nede kan vi ro i, hvad enten det er vores egne eller udstationerede. Der skal bare holdes øje med, at de udstationerede ikke er lovet udlånt. Hjemmeside: Anne vil gerne have billeder af os alle i bestyrelsen til den nye hjemmesiden. Den er ellers næsten færdig. Og Anne giver besked i næste roblad om link til den nye hjemmeside.

 

God status for vores regnskab. Anne gjort klar til at opkræve kontingent.

 

Gala låner vores lokaler den 7. okt. 10-16.30.