Januar 2017

Bestyrelsesmøde d. 9.jan. 2017

Til stede:

 

 

Afbud:

 

Dagsorden:

 

1.      Næste møde

 

2.       DFfR

 

3.       DGI

 

 

     

4.      Odsherred kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.      Centralt    Foreningsregister

 

6.      Bordet rundt.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.      Nyt fra kassereren

 

 

 

 

8.      Evt.

 

Birte Lundby, Nelly Jensen, Arne Østergaard, Bodil Iversen, Anne Damsø, Merete Jensen, Holger Wittrock, Yvonne Mangurten.

 

 

 

 

 

 

 

Allan Wiingaard

 

 

 

 

Mandag den 6. februar og 6. marts.

 

Mail angående Rospinning torsdag den 12. januar. Merete giver besked til instruktør om antal. Holger åbner. Der er brød og frugt efter spinning.

Indbydelse til kursus om” Ny og bedre hjemmeside”, torsdag den 19. januar. Pris 450 kr. Ingen interesse p.t..

 

 Ansøgning om Aktivitets- og lokaletilskud. Der skal være søgt senest den 15. februar. Anne sender ansøgning ind.

 

Helhedsplanen for havnen har været til politisk behandling hos byrådet, og er blevet endeligt vedtaget. Kan ses på kommunens hjemmeside.

 

Mail angående at Roklubben skal betale for renovation. Holger kontakt til havnen. De to affaldsbeholdere, skal ikke benyttes af vores medlemmer fremover, da det vil koste 5000 kr. årligt for tømning! Vi skal bruge den store røde container, der står på vaskepladsen.

 

Anne indberetter.

 

Reminder om medlemsregistrering til DFfR.  Skal være indsendt senest 31. januar. Gala arrangerer et geopark-foredrag på et tidspunkt. Se hjemmeside og opslag. Rabat ved Ok-centret, forslag: medbring medlemsblad med medlemsliste for at dokumentere, at du er medlem. Flagstangen knækket i storm. Holger finder ud af, hvad vi skal købe. Køb af ”Edonbåde”: Bestyrelsen/Merete undersøger bl.a. om leveringstid.

Der er styr på maling af gang. Varmtvandsbeholderen fungerer.

Der er stadig mulighed for at skrive punkter på til medlemsmødet.

 

 

 

Opkrævning af 1. halvårs kontingent er udsendt via vores nye computerprogram, ”Memberlink”. Næste tiltag i systemet bliver regnskab og derefter hjemmesiden. Anne gennemgik regnskabet for 2016 i store træk. Det ser fint ud.

 

 

 

HUSK at få stillet nøgle – hvis det ikke er gjort.