Februar 2017

Til stede:

 

 

 

Afbud:

 

Dagsorden:

 

1.      Næste møder

 

2.       DFfR

 

 

3.       DGI

 

4.      Odsherred kommune

 

 

 

5.      Regattaforeningen Sjælland  

 

6.      Medlemsmøde

 

 

 

 

7.      Bordet rundt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.      Nyt fra kassereren

 

      9.Evt.

Merete Jensen, Nellie Jensen, Holger Witttrock, Anne Damsø, Arne Østergaard, Dorte Lundby, Yvonne Mangurten

 

 

Birte Lundby, Bodil Iversen, Allan Wiingaard

 

 

 

 

Mandag den 6. marts - og 3. april.

 

Rospinning – skal vi deltage i DFfRs opstartforløb nu, eller skal vi vente til efteråret.Vi venter med kurser og  DFfRs opstartforløb til efteråret.

 

Ingen post

 

Ansøgning om benyttelse af kommunale lokaler, herunder også svømmehal i sæsonen 2017-18. Tidsfrist er den 15. marts. Vi regner med vi kan gøre som vi plejer – Holger tjekker lige.

 

Der afholdes generalforsamling mandag den 20. februar kl. 19-21 i Sorø roklub. Ingen her fra deltager.

 

Evaluering og punkter fra medlemsmødet den 31. januar. Vi gennemgik Peter Lindes ”liste” og evaluerede i øvrigt. Samme bøjegruppe: Peter L., Frede, Holger. Husgruppens opgaver varetages af Arne.

Roskole: Vi forsøger at få tre dage i uge 27. Merete kontakter DFfR.

 

Herunder Memberlink/hjemmeside og referat fra aktivitetsudvalget.

En kort gennemgang af hvor langt vi er kommet med Memberlink og hvad der videre skal ske. Fortæring til generalforsamling og standerhejsning sørger aktivitetsgruppen for. Satser på 12.august til kanindåb. Merete har undersøgt priser mv vedr. Edonbåde. Vi indkøber 3 stk. a´ 20.250 kr. Vi har årer. Fået 50.000 kr. fra Gala til formålet og den grønne miljøprs på 10.000kr. Merete laver opslag om ideer til navne til de nye både.

Der har været ønske om at tidspunktet for roning /medlemsaften rykkes. Nu prøver vi at rykke roning til kl. 18.30. Anne og Merete har været til møde i Vestsjællands ”ronetværk”. Merete refererer bl.a. om støtte der bliver omlagt. Den 16. marts kl.12.00, bliver sidste frist for forslag til generalforsamling. Kommer med i indkaldelsen. Åbent hus den 20.+ 21. maj, på samme måde som sidste år.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne gjorde rede for regnskabet for 2016.

 

Intet.

Ref. Yvonne