August 2017

Bestyrelsesmøde den 7. august 2017

Til stede:

 

 

Afbud:

Dagsorden:

 

1.      Næste møde

 

2.       DFfR

 

 

 

    

 

       3. DGI

 

      4. Lokaltelefonen

 

5.   Gala

 

 

 

 

 6.  Bordet rundt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   Kassereren

 

 8.  Evt

Merete Jensen, Allan Wiingaard, Nellie Jensen, Anne Damsø, Bodil Iversen, Arne Østergaard,  Holger Wittrock,Yvonne Mangurten

 

Finn Kristiansen

 

 

Mandag den 4. september

 

Evalueringsskema til Sommer-ro-skolen. Merete udfyldt og indsendt spørgeskema til DffR. Deltagere har givet god respons og nye medlemmer.

Indbydelse til arrangement for ungdomsroerne lørdag den 23. september.

Nordea – fonden Challenge 2017. Tilmelding senest den 10. september.

Merete og evt. Anne vil gerne tage med. Vores ungdomsroere får tilbuddet.

 

Intet post.

 

Udbetaling af støtte til roklubben på 447,64 kr.

 

Forespørgsel om lån klubben lørdag den 7. oktober fra k.l 10.00 til 16.30 til et arrangement.OK.

Forespørgsel om en times fælles bestyrelsesmøde mandag den 4. september kl. 19.00. Vi giver positivt svar.

 

Nellie lufter forskellige forslag fra aktivitetsudvalget. Merete efterlyser udflugter o.lign. på lørdage – så alle kan være med. Der kommer et fast punkt fremover på bestyrelsesmøder: Nyt fra udvalgene. Der bliver demonstration af hvordan redningsvestene fungerer (Holger). Bodil laver opslag Kultunaut når vi har klubaftener o.a. arrangementer. Rokort.dk bliver opgraderet og får nyt navn: Rowlog.com til efteråret. Ny hjemmeside  i drift, gamle er snart lukket. NY: www.nykoebing-sj-roklub.memberlink.dk. Allan informerede om stævner m.v. i sejlklubben, som giver liv på havnen de gange. Sejlklubben låner vores følgebåd.

Vi opfordrer kraftigt til at andre end Merete sender stof ind til klubbladet og der må også gerne sendes stof og billeder til Bodil Iversen.

Vi prøver at starte rospinning op igen i efteråret. Vil nogen på instruktørkursus: henv. til Merete.

 

God økonomi.

 

Portene tjekkes en gang årligt.